Nie można otworzyć okna programu Outlook

Podczas uruchamiania MS Outlook pojawia się błąd

Nie można uruchomia programu Microsoft Office Outlook. Nie można otworzyć okna programu Outlook”

Aby błąd się nie pojawiał  należy kliknąć Start, Uruchom, a następnie wpisać:

outlook.exe/resetnavpane

Opcja ta pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować okienko nawigacji w bieżącym profilu.

Podczas uruchamiania programu MS Outlook 2010 wyskakuje następujący komunikat:

„Nie można uruchomić programu Microsoft Outlook. Nie można otworzyć okna programu Outlook. Nieprawidłowy kod XML, nie można załadować widoku.”

Należy usunąć plik Outlook.xml

c:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\Outlook.xml

Po usunięciu ponownie uruchomić Outlook 2010.