Microsoft Outlook problem z załącznikami

Jeżeli podczas próby otwarcia załącznika pojawia się komunikat

„Nie można utworzyć pliku NAZWA.PLIKU Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym chcesz utworzyć plik, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie właściwości, aby sprawdzić uprawnienia do tego folderu”

Prawdopodobnie przepełnił się tymczasowy folder Outlook a załącznik który nie chce się otworzyć przychodził zawsze pod tą samą nazwą. Jeżeli przychodzi mail z załącznikiem np. fax.tif to przy kolejnym mailu z załącznikiem Outlook tworzy kolejny plik w folderze tymczasowym o nazwie fax.tif(01) i tak dalej. W zależności od wersji Outlook może on stworzyć  max 200 takich plików w związku z czym problem z otwarciem pojawi się przy otwarciu pliku 201 w tym momencie należy usunąć pliku z folderu tymczasowego. Ścieżkę do tego folderu można podejrzeć w rejestrze (w wierszu poleceń wpisz regedit) pod kluczem

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\(wersja)\Outlook\Security

OutlookSecureTempFolder

Wartość tego klucza określa ścieżkę folderu tymczasowego Outlook z którego należy usunąć wspomniane pliki.