Jak włączyć konto administratora

Jak włączyć konto administratora w systemie Windows.

Domyślnie konto administratora obecnie w systemach Windows jest wyłączone co w pewnych przypadkach nie jest pożądane.

Włączenie konta administratora jest proste. Wystarczy że w uruchom lub w wierszu poleceń wpiszemy lusrmgr.msc – polecenie to uruchomi przystawkę do zarządzania lokalnymi kontami użytkowników. W uruchomionej przystawce wystarczy tylko włączyć konto administratora i już uzyskamy do niego dostęp.

lusrmgr