WordPress zmiana statusu postu

Aby zmienić jednym kliknięciem status wielu postów należy wykonać polecenie na bazie.

UPDATE `nazwa_bazy`.`wp_posts` SET `post_status` = 'trash’ WHERE  `post_status` = 'draft’

zmiana statusu ze szkicu na kosz

UPDATE `nazwa_bazy`.`wp_posts` SET `post_status` = 'trash’ WHERE  `post_status` = 'pending’

zmiana statusu ze oczekuje na przegląd na kosz

DELETE FROM `nazwa_bazy`.`wp_posts` WHERE `post_status` = 'trash’

kasowanie wszystkich postów z kosza

i jeszcze

UPDATE `wp_posts` SET `post_status` = 'publish’ WHERE  `post_status` = 'pending’