SystemRescueCd czyli narzędzie do wszystkiego

sysresccdlogoSystemRescueCd

Jedna z niezbędnych rzeczy które należy posiadać.

Dystrybucja live-cd czyli stratujemy z płyty. W dystrybucji programy do wykonania obrazu całego dysku lub partycji. Program do tworzenia partycji na dyskach.

Oficjalna strona projektu http://www.sysresccd.org

Główne aplikacje znajdujące się w systemie:

  • GNU Parted – Konsolowy program umożliwiający m.in. tworzenie, zmienianie rozmiarów, przenoszenie i kopiowanie partycji.
  • GParted – Graficzny edytor partycji, umożliwiający ich wyświetlanie, sprawdzanie, zmienianie rozmiarów, kopiowanie, przenoszenie, tworzenie, formatowanie i usuwanie. Bazuje na programie GNU Parted.
  • Partimage – Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych partycji, zapisujące zawartość partycji do skompresowanego pliku.
  • FSArchiver – Narzędzie pozwalające na zapisywanie zawartości systemu plików do skompresowanego pliku. System plików może następnie zostać przywrócony na partycji o innym rozmiarze lub z innym systemem plików.
  • NTFS-3G – Sterownik umożliwiający montowanie partycji z systemem plików NTFS z pełnym wsparciem dla zapisu i odczytu danych.
  • sfdisk – Narzędzie do zarządzania tablicami partycji. Umożliwia zapisywanie/przywracanie tablicy partycji do/z pliku.
  • TestDisk – Oprogramowanie do odzyskiwania straconych partycji i naprawiania sektorów rozruchowych partycji.
  • Memtest86+ – Testuje pamięć RAM zainstalowaną w komputerze w celu sprawdzenia czy jest uszkodzona.
  • Midnight Commander – Tekstowy menedżer plików z pseudograficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający m.in. przeglądanie katalogów, kopiowanie, przenoszenie, kasowanie, wyszukiwanie i edytowanie plików.
  • ClamAV – Zestaw narzędzi antywirusowych.

Teraz parę przydatnych komend do zrobienia obrazu partycji.

fdisk – l  -wyświetla dyski w jednostce

startx – uruchamia tryb graficzny

mount /dev/hda1 /mnt/dysk – montowanie napędu  do katalogu dysku ja musiałem najpierw otworzyć ten katalog w mnt bo nie chciał sie inaczej zamontować.

partimage – komenda wywołująca program do tworzenia obrazu dysku.

Jeszcze kilka komend do tworzenia obrazu bezpośrednio na udostępnionym udziale sieciowym.

Jeżeli działa serwer DHCP w sieci wystarczy wydać komend

dhcpcd eth0

Jeżeli trzeba skonfigurować statyczny adres IP  wpisujemy

ifconfig eth0 10.0.0.3 netmask 255.255.255.0

Tyle wystarczy aby widzieć udziały sieciowe

teraz tworzymy katalog do którego zamontujemy udziały sieciowe np.

mkdir /mnt/siec

teraz montujemy udział sieciowy do stworzonego katalogu

mount -t smbfs -o lfs //10.0.0.4/katalog /mnt/siec

lub

mount -t cifs //10.0.0.4/katalog /mnt/siec -o username=root,password=testy

i już mamy zamontowany udział sieciowy

montujemy partycje NTFS z prawami zapisu mount -t ntfs-3g

aby zdefiniować bramę domyślną wydajemy polecenie route add default gw 10.0.0.1

jak już mamy skonfigurowaną sieć można wykonać obraz partycji zdalnie przez ssh

lecz przed tym należy utworzyć Hasło dla konta komendą passwd

Po skończeniu pracy możemy już wyłączyć maszynę komend? shutdown -h now

Mam nadzieje że komuś sie to przyda 🙂

i jeszcze odtwarzanie

sudo partimage restore /dev/hda1 /mnt/dane/backup.gz.000