Problem z książką Outlook Express

Błędy

Nie można załadować ksiąski adresowej. Program Outlook Express jest niepoprawnie skonfigurowany; zainstaluj go ponownie.

Nie można otworzyć książki adresowej. Książka adresowa może być niepoprawnie zainstalowana.

Wystąpił błąd podczas otwierania tej wiadomości.
Wystąpił błąd.

Rozwiązanie

Zamykamy Outlook Express.

Należy przejść do folderu z książką adresową  czyli

C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Dane aplikacji\Microsoft\Address Book

Skopiować sobie plik <nazwa użytkownika>.wab  w bezpieczne miejsce np. na pulpit

I usunąć wszystkie pliki zaczynające sie od nazwy użytkownika znajdujące sie w folderze Address Book

Lub

Uruchamiamy wiersz poleceń i wpisujemy polecenie:

Del  „C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Dane aplikacji\Microsoft\Address Book\<nazwa użytkownika>.*”

Otwieramy ponownie Outlook Express i powinno już być OK

Teraz tylko importujemy sobie książkę adresową z wcześniej skopiowanego pliku na pulpit.