Nagrywanie pulpitu

Program do nagrywania sekwencji video z pulpitu

Program rejestruje wszystkie operacje wykonywane przez użytkownika – ruchy kursorem myszy, uruchamianie aplikacji, wpisywanie tekstu itd., również wyłącznie na wydzielonej części pulpitu

Można również nagrywać dźwięki z mikrofonu (umożliwia dodawanie komentarzy) lub z głośników .

Program Na licencji GNU jak wszystkie w tym dziale 🙂

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=131922

http://camstudio.org/

SystemRescueCd czyli narzędzie do wszystkiego

sysresccdlogoSystemRescueCd

Jedna z niezbędnych rzeczy które należy posiadać.

Dystrybucja live-cd czyli stratujemy z płyty. W dystrybucji programy do wykonania obrazu całego dysku lub partycji. Program do tworzenia partycji na dyskach.

Oficjalna strona projektu http://www.sysresccd.org

Główne aplikacje znajdujące się w systemie:

  • GNU Parted – Konsolowy program umożliwiający m.in. tworzenie, zmienianie rozmiarów, przenoszenie i kopiowanie partycji.
  • GParted – Graficzny edytor partycji, umożliwiający ich wyświetlanie, sprawdzanie, zmienianie rozmiarów, kopiowanie, przenoszenie, tworzenie, formatowanie i usuwanie. Bazuje na programie GNU Parted.
  • Partimage – Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych partycji, zapisujące zawartość partycji do skompresowanego pliku.
  • FSArchiver – Narzędzie pozwalające na zapisywanie zawartości systemu plików do skompresowanego pliku. System plików może następnie zostać przywrócony na partycji o innym rozmiarze lub z innym systemem plików.
  • NTFS-3G – Sterownik umożliwiający montowanie partycji z systemem plików NTFS z pełnym wsparciem dla zapisu i odczytu danych.
  • sfdisk – Narzędzie do zarządzania tablicami partycji. Umożliwia zapisywanie/przywracanie tablicy partycji do/z pliku.
  • TestDisk – Oprogramowanie do odzyskiwania straconych partycji i naprawiania sektorów rozruchowych partycji.
  • Memtest86+ – Testuje pamięć RAM zainstalowaną w komputerze w celu sprawdzenia czy jest uszkodzona.
  • Midnight Commander – Tekstowy menedżer plików z pseudograficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający m.in. przeglądanie katalogów, kopiowanie, przenoszenie, kasowanie, wyszukiwanie i edytowanie plików.
  • ClamAV – Zestaw narzędzi antywirusowych.

Czytaj dalej